تاثیر فریاد زدن هنگام ورزش تنیس

10 / 10
از 1 کاربر
تاثیر فریاد زدن هنگام ورزش تنیس

تحقیقات نشان داده است اگر هنگام ورزش تنیس بازدم هایی با صدای بلند تولید شود ،موجب افزایش کارایی تنیسور در زمین بازی می شود.همچنین فریاد زدن هنگام حرکت راکت می تواند سرعت حرکت توپ را تا 5 مایل بر ساعت افزایش دهد.

داستاد فیزیوتراپی دکتر او کونل می گوید فریاد زدن تنیس بازان ممکن است برای تماشاگران ایجاد مزاحمت کند اما برای تنیس بازان زن و مرد تاثیر مثبت دارد.همچنین صدای بلند بازدم تنیسور ها نشان از تنفس درست و مناسب تنیس بازان می باشد.

همچنین زمانی که بازی در مراحل حساس رقابتی قرار گیرد صدای بازدم تنیس باز بیشتر می شود که این خود باعث ترشح بیشتر آدرنالین در بدن تنیسور می شود و موجب می شود تا با مسئله بحرانی هنگام بازی مقابله کند.

از دیگر مزایایی که بازدم با صدای بالا دارد مربوط به مسئله اعتماد به نفس تنیس باز می شود ،زیرا تحقیقات نشان داده است هنگامی که تنیسور با صدای بلند بازدم می کند دارای انگیزه بیشتری می باشد و حتی می تواند تمرکز حریف را بهم بزند.

ارسال شده در تاریخ :  چهارشنبه 18 فروردین 1395
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :