قوانین و امتیازدهی در تنیس

8 / 10
از 1 کاربر
قوانین و امتیازدهی در تنیس

در این مقاله قوانین و اصول شمارش امتیازات در ورزش تنیس را برای شما توضیح خواهیم داد. در ابتدا به دنبال قوانین تنیس می رویم.

قوانین ورزش تنیس

این قوانین به صورت استاندارد و در بازی های استاندارد شش گیمی استفاده می شود. در گیم اول یا تای بریک تنیسوری که زودتر به امتیاز هفت برسد برنده گیم است به شرط آنکه اختلاف امتیاز به دو رسیده باشد. اگر اختلاف به دو امتیاز نرسد گیم باید ادامه یابد تا این اختلاف حاصل شود. در روش تای بریک امتیاز دهی باید در سیستم عددی انجام شود. بازیکنی که نوبت سرویس او باشد برای تعیین امتیاز اول سرویس می زند. حریف او برای تعیین امتیازات دوم و سوم سرویس می زند و از آن به بعد هر بازیکن به تناوب برای دو امتیاز بعدی سرویس می زند تا برنده ی گیم مشخص شود. از امتیازات اول به ترتیب از نیمه راست و چپ سرویس زده می شود که در ابتدا از نیمه راست شروع می شود، بجز امتیاز اول که سرویس از نیمه راست زده می شود، برای هر دو امتیاز بعدی تا پایان هر بازیکن به ترتیب از نیمه چپ و سپس از نیمه راست سرویس می زنند. بازیکنان باید پس از اتمام گیم اقدام به تعویض زمین می کنند.

نحوه امتیاز دهی در ورزش تنیس

این امتیاز دهی هم برای بازیهای استاندارد کارایی دارد. هر بازیکنی اولین امتیاز را بگیرد امتیاز پانزده برای آن ثبت می‏شود، با گرفتن امتیاز دوم امتیاز بازیکن به سی می رسد، با گرفتن امتیاز سوم امتیاز آن بازیکن چهل می‏شود، هر گاه بازیکن امتیاز چهارم را بتواند کسب کند امتیاز به صورت اعلام گیم مشخص می‏شود مگر اینکه یک بازیکن امتیاز سه و دیگری امتیاز چهار را دریافت کند در این صورت حساب امتیاز برابراعلام می‏شود و امتیاز گرفته شده توسط یک بازیکن به عنوان امتیاز مثبت برای آن اعلام می‏شود، اگر همین بازیکن امتیاز دیگری بگیرد برنده می‏شود. ولی اگر حریف امتیاز بعدی را بگیرد حساب امتیازات دوباره به صورت برابر اعلام می‏شود. این کار به همین ترتیب ادامه دارد تا  یکی از بازیکنان پس از اعلام نتیجه برابر دوباره امتیاز بگیرد.

ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 19 مرداد 1395
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :